Để Học Tốt Lịch Sử 9

Thể loại: Lớp 9 ;Giáo dục
Tác giả : Trịnh Đình Tùng
  • Lượt đọc : 231
  • Kích thước : 89.93 MB
  • Số trang : 166
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 109
  • Số lượt xem : 1.552
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Để học tốt lịch sử 9 được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa lịch sử 9 hiện hành, nhằm hướng dẫn các em học sinh trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa, các bài tập mở rộng đồng thời giúp học sinh nắm vững chương trình lịch sử các lớp, hiểu sâu sắc lịch sử thế giới cũng như lịch sử Việt Nam. Thông qua đó các em có thể tự kiểm tra nhanh mức độ nắm vững kiến thức ngay sau khi học các bài học khoa trên lớp. Các câu hỏi, bài tập không có trong sách giáo khoa sẽ giúp các em nhận biết, thông hiểu, vận dụng, phân tích, tổng hợp những sự kiện lịch sử nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp học tập môn lịch sử hiện nay.