Giải toán bằng phương pháp đại lượng bất biến

Tác giả : Nguyễn Hữu Điển
  • Lượt đọc : 87
  • Kích thước : 1.50 MB
  • Số trang : 236
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 64
  • Số lượt xem : 689
  • Đọc trên điện thoại :
Mục Lục
Chương 1: Nguyên lí bất biến
Chương 2: Đa thức đối xứng hai biến
Chương 3: Bất đẳng thức của các dãy số đồng thứ tự
Chương 4: Phương trình hàm
Chương 5: Những trò chơi toán học