Khung bê tông cốt thép toàn khối

Tác giả : Lê Bá Huế
  • Lượt đọc : 1.016
  • Kích thước : 2.70 MB
  • Số trang : 154
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 563
  • Số lượt xem : 4.356
  • Đọc trên điện thoại :
Sách chuyên nghành xây dựng với 3 phần 11 chương nói về cấu tạp thép khung toàn khối và cách tính toán, cách tạo thép khung, cách dự toán