Bài giảng gây mê hồi sức tập 1

Tác giả : Nguyễn Thụ
  • Lượt đọc : 342
  • Kích thước : 19.02 MB
  • Số trang : 663
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 210
  • Số lượt xem : 2.094
  • Đọc trên điện thoại :
Sách do đại học Y Hà nội bộ môn gây mê hồi sức biên soạn
Sách dùng cho đại học và sau đại học

Tập 1 : Bao gồm kiến thức chung, cơ bản về gây mê hồi sức

Gây mê hồi sức thế giới mới phát triển khoảng 100 năm nay do nhu cầu phát triển ngoại khoa để cứu chữa những bệnh nhân nặng. Ở nước ta gây mê hồi chức chỉ mới hình thành từ 50 năm trước. Thực tế ở trong cũng như ngoài nước trước đây cũng hình thành hai ngành ngoại khoa và Gây mê hồi sức gắn với nhau như hình với bóng.

Thuộc bộ sách