Kinh Nghiệm Vượt Khó, Làm Giàu Của Nông Dân Miền Núi, Vùng Sâu, Vùng Xa, Biên Giới, Hải Đảo

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Nguyễn Duy Lượng
  • Lượt đọc : 193
  • Kích thước : 2.24 MB
  • Số trang : 208
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 64
  • Số lượt xem : 735
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách gồm 54 bài viết về 54 gương nông dân vượt khó thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng từ các mô hình chăn nuôi đa canh - đa con, trồng cây công nghiệp, trang trại tổng hợp.