Phương Pháp Học Tập Ở Đại Học

Tác giả : John Vu
  • Lượt đọc : 1.272
  • Kích thước : 0.75 MB
  • Số trang : 319
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 809
  • Số lượt xem : 5.416
  • Đọc trên điện thoại :
Một cuốn sách hữu ích của Giáo sư John Vu (Nguyên Phong – Tác giả sách “Muôn kiếp nhân sinh” và nhiều cuốn sách “bom tấn” khác.) dành cho những bạn đang là sinh viên hoặc chuẩn bị bước vào cánh cửa Đại học.