Sổ Tay Đại Số Và Giải Tích 10-11-12

Thể loại: Giáo dục
Tác giả : Nguyễn Thanh Triều
  • Lượt đọc : 529
  • Kích thước : 0.70 MB
  • Số trang : 84
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 145
  • Số lượt xem : 2.004
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Sổ Tay Đại Số Và Giải Tích 10-11-12 trên điện thoại
Cuốn sách "Sổ Tay Đại Số Và Giải Tích 10-11-12" do Nguyễn Thanh Triều biên soạn nhằm giúp học sinh tra cứu nhanh lý thuyết, công thức và phương pháp giải các dạng toán Đại số và Giải tích lớp 10, 11, 12.

Cuốn sách sổ tay Đại số và Giải tích bao gồm 15 chương:

Chương 1. Mệnh đề và tập hợp

Chương 2. Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương 3. Phương trình và hệ phương trình

Chương 4. Bất đẳng thức và bất phương trình

Chương 5. Thống kê

Chương 6. Cung và góc lượng giác

Chương 7. Hàm số lượng giác