Thiến và thụ tinh vật nuôi

Tác giả : Chu Thị Thơm
  • Lượt đọc : 190
  • Kích thước : 2.41 MB
  • Số trang : 134
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 42
  • Số lượt xem : 835
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Thiến và thụ tinh vật nuôi trên điện thoại
Trong chăn nuôi, muốn phát triển nhanh đàn gia sức cả về số lượng và chất lượng, cần phải có biện pháp nhân những giống gia súc tốt và loại thải những giống xấu. Nhân giống tốt bằng cách chọn những con cái, con đực có sản lượng cao, sức khoẻ tốt để làm giống; những gia súc xấu, sản lượng thịt, trứng, v.v... thấp, không đạt yêu cầu làm giống hoặc bị bệnh tật thì loại thải.
Một trong những cách nhân giống tốt là thụ tinh và cách loại thải có hiệu quả kinh tế nhất là thiên để chúng không còn khả năng sinh sản nữa. Thiến gia súc còn để cân đối tỷ lệ đực, cái trong đàn. Nếu phối giống tự nhiên, nhóm gà mái 10-15 con chỉ cần một gà trống tốt, một lợn đực có thể truyền giống cho 30-35 con cái, trâu bò: 40-45 con. Trong chăn nuôi lợn, tỷ lệ lợn nái so với tổng số đàn lợn thường chỉ cần 12-15%. Loại bớt những con đực, cái thừa bằng cách thiến sẽ chủ động được trong công tác nhân giống, tiết kiệm được nhiều thức ăn và công chăm sóc.
Cuốn sách này trình bày cách thiến và thụ tinh cho gia súc nhằm phát triển chăn nuôi, tăng số lượng đàn con, nâng cao chất lượng sản phẩm vật nuôi và thu lợi nhuận cao.