Tiếng Anh 6 Global Success – Sách Giáo Viên

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Hoàng Văn Vân
  • Lượt đọc : 568
  • Kích thước : 34.11 MB
  • Số trang : 192
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 399
  • Số lượt xem : 2.569
  • Đọc trên điện thoại :
CONTENTS

INTRODUCTION

UNIT 1: MY NEW SCHOOL

UNIT 2: MY HOUSE

UNIT 3: MY FRIENDS

REVIEW 1

UNIT 4: MY NEIGHBOURHOOD

UNIT 5: NATURAL WONDERS OF VIET NAM

UNIT 6: OUR TET HOLIDAY

REVIEW 2

UNIT 7: TELEVISION

UNIT 8: SPORTS AND GAMES

UNIT 9: CITIES OF THE WORLD

REVIEW 3

UNIT 10: OUR HOUSES IN THE FUTURE

UNIT 11: OUR GREENER WORLD

UNIT 12: ROBOTS

REVIEW 4

Thuộc bộ sách