Tiếng Hàn Tổng hợp dành cho người Việt Nam - Trung Cấp 4

Tác giả : Cho Hang Rok
  • Lượt đọc : 11
  • Kích thước : 46.96 MB
  • Số trang : 338
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 88
  • Số lượt xem : 1.110
  • Đọc trên điện thoại :
Nhu cầu học tiếng Hàn Quốc của người Việt Nam đang tăng cao cùng với sự phát triển giao lưu về mặt kinh tế, văn hoá giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc. Để đáp ứng điều này, từ năm 2008, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc đã nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Kookmin KB để biên tập và cho xuất bản giáo trình “Tiếng Hàn Quốc tổng hợp dành cho người Việt Nam đề người Việt Nam có quan tâm đến tiếng Hàn có thể học tiếng Hàn một cách liên tục.
Đội ngũ các nhà biên soạn được thành lập từ những người có uy tin trong lĩnh vực giáo dục tiếng Hàn đã phản ảnh một cách chân thực đặc thù của tỉnh hình giáo dục trong giáo trình thông qua việc phân tích chương trình đào tạo tiếng Hàn và các giáo trình đã xuất bản cùng với việc điều tra nhu cầu của người học. Đề cương bài giảng giúp nuôi dưỡng đồng thời sự trôi chảy và tinh chính xác được xây dựng một cách có hệ thống trên nền tảng lý luận giáo dục và kinh nghiệm đào tạo tiếng Hàn được tích lũy trong thời gian qua.
Giáo trình được biên tập phủ hợp với đặc thủ thực tế một cách chặt chẽ là sự nối tiếp liên tục các nhu cầu và phản hồi tích cực của các cơ quan đào tạo và các trường đại học tại Việt Nam. Để đáp ứng điều này, Quỹ Giao lưu Quốc tế Hàn Quốc đã cho tái bản lần 3 giáo trình “Tiếng Hàn Quốc tổng hợp sơ cấp dành cho người Việt Nam1" bằng sự tài trợ toàn bộ của Ngân hàng Kookmin KB.Tôi mong rằng cuốn giáo trình được xuất bản từ những vất vả và nỗ lực này sẽ trở thành công cụ học tập hiệu quả không chỉ trong các giờ học tiếng Hàn tại các trường đại học mà còn dành cho cả những người học thông thưởng. Và tôi cũng hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ là những người thực hiện vai trò quan trọng trong mối quan hệ giao lưu Việt-Hàn bằng việc góp phần tăng cường sự hiểu biết sâu sắc về tiếng Hàn và nâng cao năng lực giao tiếp mang tính thực tế.
Cuối cùng, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ngân hàng Kookmin KB đã không tiếc mọi sự hỗ trợ cùng đội ngũ biên tập viên của Việt Nam và Hàn Quốc đã dành mọi nỗ lực cho công việc biên soạn để cuốn giáo trình đầy ý nghĩa này được xuất bản.