Từ Điển Tranh Về Các Loài Hoa

Thể loại: Sinh Học
Tác giả : Lê Quang Long
  • Lượt đọc : 10
  • Kích thước : 31.95 MB
  • Số trang : 459
  • Đăng lúc : 8 tháng trước
  • Số lượt tải : 149
  • Số lượt xem : 975
  • Đọc trên điện thoại :
Hướng tới kỉ niệm 50 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục và thực hiện chiến lược mở rộng, phát triển sản phẩm mới, trong những năm gần đây. bên cạnh việc xuất bản, phát hành kịp thời, đồng bộ sách giáo khoa và các loại sách tham khảo phục vụ giáo dục phổ thông Nhà xuất bản Giáo dục còn rất chú trọng tổ chức biên soạn, xuất bản các bộ sách tham khảo lớn, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, mang ý nghĩa chính trị, văn hoá, giáo dục sâu sắc, được trình bày và in ấn đẹp, gọi là sách tham khảo đặc biệt. Các sách này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu, giảng dạy của học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giáo viên phổ thông, giảng viên đại học, cao đẳng, dạy nghề, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lí giáo dục và đông đảo bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, dân trí trong thời kì mới. giữ gìn, "xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" theo tinh thần nghị quyết Hội nghị Trung ương V của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, từng bước đưa giáo dục Việt Nam hoà nhập với thế giới. Đây là những cuốn sách nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá, giáo dục ; các chuyên khảo phản ảnh kết quả nghiên cứu mới; tuyến tập các công trình nghiên cứu tiêu biểu của các nhà khoa học, nhà giáo, đặc biệt là các nhà khoa học, nhà giáo đã được tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh ; các sách về danh nhân văn hoá Việt Nam và thế giới ; những bộ tư liệu, thư tịch và những pho sử cổ có giá trị lịch sử, văn hoa cao các sách tra cứu và những bộ từ điển tường giải tiếng Việt, các từ điển chuyên ngành, từ điển đối dịch tiếng nước ngoài với tiếng Việt, tiếng Việt với tiếng các dân tộc anh em ; các bộ sách dịch có giá trị văn hoá, khoa học, giáo dục đặc sắc có tác dụng làm tăng trưởng nhanh chóng tri thức khoa học hiện đại, thay đổi tư duy quản lí, tư duy công việc, lối sống và cách hưởng thụ văn hoá trong xã hội kinh tế tri thức.

Tham gia biên soạn mảng sách tham khảo đặc biệt là các nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau, các nhà giáo, nhà quản lí giỏi, có uy tín đối với độc giả trong và ngoài nước.

Cuốn “Từ điển tranh về các loài hoa" cùng với "Từ điển tranh về các con vật", "Từ điển tranh về các loài cây" đã xuất bản của nhóm tác giả Lê Quang Long. Nguyễn Thị Thanh Huyền... là một bộ sách được chọn vào mảng sách tham khảo đặc biệt này.

Từ điển tranh về các loài hoa đề cập đến gần 500 loài hoa, bao gồm các loài phổ biến ở Việt Nam, loài đặc biệt trên thế giới. có sắc, có hương có công dụng và có ý nghĩa văn hoá với con người... Ngoài ra, sách còn đề cập đến một số loài hoa của những cây rau, quả, củ dùng làm thức ăn, làm thuốc.... của nhân dân ta, nhằm thể hiện tính đa dạng của thế giới các loài hoa.

Hầu hết các loài hoa đều được mô tả ngắn gọn về màu sắc, đặc điểm hình dạng cấu tạo của hoa ; nêu vòng đời, mùa ra hoa, nơi phân bố, nguồn gốc nêu giá trị vật chất. ý nghĩa văn hoá dân gian của từng loài.

Với nội dung khoa học (dù chỉ ở dạng tài liệu phổ biến kiến thức cho đối tượng đại chúng), với hình thức trình bày đẹp, hấp dẫn. Hi vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu quý giúp bạn đọc, đặc biệt là học sinh phổ thông, có thêm những kiến thức sâu rộng về thế giới thực vật nói chung và kiến thức văn hoa về riêng từng loài hoa.

Trong quá trình biên soạn, các tác giả đã tham khảo nhiều tài liệu quý giá, các công trình chuyên khảo có giá trị lớn của Đỗ Tất Lợi, Phạm Hoàng Hộ, Lê Khả Kế, Võ Văn Chi. đã sưu tầm tranh, ảnh ở một số tài liệu trong và ngoài nước t đã sử dụng một số ảnh của Nguyễn Thanh Tùng; Phó Giáo sư Hoàng Thị Sản cũng đã đọc và đóng góp cho bản thảo những ý kiến quý báu ; chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Chúng tôi rất mong nhận được ý kiến của bạn đọc để cuốn sách hoàn chỉnh hơn ở những lần in sau.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC