Tuyển tập 310 bài đọc hiểu trắc nghiệm Tiếng Anh

Thể loại: Tiếng Anh ;Giáo dục
Tác giả : Cái Ngọc Duy Anh
  • Lượt đọc : 14
  • Kích thước : 97.22 MB
  • Số trang : 311
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 45
  • Số lượt xem : 569
  • Đọc trên điện thoại :
Quyên sách này được chia làm hai phần như sau:
Phần A : có 160 bài, dạng chọn từ chó sẵn để điền vào ô trống, được thiết kế từ dễ đến khó, nhằm giúp các em nâng cao dần kĩ năng đọc hiểu, kiểm tra từ vựng về các chủ đề thuộc chương trình tiếng Anh ở Trung học phổ thông.
Phần B : có 150 bài, dạng chọn câu trả lời cho sẵn cho các câu hỏi về nội dung của một bài đọc hoặc đoạn văn, được thiết kế từ dễ đến khó, nhằm giúp các em nâng cao dần kĩ năng đọc hiểu, củng cố các kiến thức ngữ pháp, văn phong và từ vựng trong chương trình tiếng Anh ở Trung học phổ thông