Hiệu Ứng IKEA Và Hành Trình Chinh Phục Thế Giới

Tác giả : Anders Dahlvig
  • Lượt đọc : 160
  • Kích thước : 5.36 MB
  • Số trang : 369
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 272
  • Số lượt xem : 1.124
  • Đọc trên điện thoại :
Hãng nội thất Thuỵ Điển đã tạo nên tiếng vang toàn cầu nhờ trải nghiệm sản phẩm độc đáo. Tuy nhiên, đó chỉ là “phần nổi" trong thành công của IKEA. Mô hình và triết lý kinh doanh khác biệt mới chính là điều giúp doanh nghiệp toàn cầu này vững vàng phát triển trong hơn 70 năm qua.

Bằng cách đi sâu vào từng vấn đề của quản trị doanh nghiệp, Anders Dahlvig, cựu CEO của IKEA đã phân tích ví dụ thực tế từ những thách thức, cơ hội và giải pháp của IKEA, cuốn sách mở ra một góc nhìn mới, đặt doanh nghiệp không chỉ trên khía cạnh kinh doanh mà còn trong bối cảnh văn hóa, con người, môi trường, xã hội và toàn cầu hóa.