Hướng Dẫn Sử Dụng, Sửa Chữa Máy Nông Nghiệp Tập 2: Máy Thu Hoạch

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Hà Đức Thái
  • Lượt đọc : 205
  • Kích thước : 5.13 MB
  • Số trang : 204
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 66
  • Số lượt xem : 832
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Hướng Dẫn Sử Dụng, Sửa Chữa Máy Nông Nghiệp Tập 2: Máy Thu Hoạch trên điện thoại
Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc ở cấp xã một số kiến thức cơ bản về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, kỹ thuật sử dụng, một số hư hỏng thông thường, nguyên nhân và biện pháp khắc phục, sửa chữa một số loại máy thu hoạch được sử dụng thực tế ở đồng ruộng Việt Nam.