Nơi Ở Và Làm Việc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tại Khu Phủ Chủ Tịch

Thể loại: Lịch Sử
Tác giả : Trần Viết Hoàn
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 14.60 MB
  • Số trang : 148
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 38
  • Số lượt xem : 377
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Nơi Ở Và Làm Việc Của Chủ Tịch Hồ Chí Minh Tại Khu Phủ Chủ Tịch trên điện thoại
Phủ Chủ tịch là nơi Bác Hồ đã sống và làm việc lâu nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình (từ ngày 19/12/1954 đến khi Người qua đời). Sau khi Bác qua đời, Đảng và Nhà nước ta đã quyết định bảo tồn, giữ gìn nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (nay gọi là Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, gọi tắt là Khu di tích Phủ Chủ tịch). Nơi đây với hàng ngàn tài liệu, hiện vật gốc là minh chứng về những năm tháng hoạt động cách mạng sôi nổi của Người. Đây là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta, là biểu tượng sống, và trở thành trường học lớn cho cán bộ, đảng viên, cho mọi tầng lớp nhân dân rèn luyện, hoàn thiện nhân cách con người.

Nhằm giúp bạn đọc hiểu thêm về nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, về những giá trị lịch sử - văn hóa của Khu di tích Phủ Chủ tịch, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ năm cuốn sách Nơi ở và làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Phủ Chủ tịch của TS. Trần Viết Hoàn - một người suốt 38 năm làm việc tại Phủ Chủ tịch, may mắn được làm người lính cận vệ bảo vệ Bác ở nhà Sàn trong bốn năm cuối đời của Người. Sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, tác giả tiếp tục làm nhiệm vụ giữ gìn nơi ở và làm việc của Bác Hồ và giữ cương vị là Giám đốc Khu di tích Phủ Chủ tịch trong 16 năm.

Bằng lời kể mộc mạc, chân thành qua các bài viết, tác giả giới thiệu Khu di tích Phủ Chủ tịch với vườn cây, ao cá, đường Xoài, Nhà 54 (nơi Người ngày đêm suy nghĩ đề ra đường lối hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo kinh tế ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam), Nhà 67 - nơi Người dưỡng bệnh và qua đời, và cũng chính tại ngôi nhà này, Người đã viết bài: Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân, và đặc biệt là ngôi nhà Sàn - nơi Người viết bản Di chúc lịch sử để lại cho đời sau những lời căn dặn tâm huyết cuối cùng.

Cuốn sách giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn về phẩm chất đạo đức cách mạng của Bác Hồ, về nhân cách thanh cao, lối sống giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người đã vạch đường chỉ lối, lãnh đạo nhân dân ta làm nên một thời đại mới - thời đại Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách với bạn đọc.

Tháng 6 năm 2020
NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỰ THẬT