Tiếng Anh 7 Friends Plus – Teacher's Guide

Thể loại: Lớp 7 ;Giáo dục
  • Lượt đọc : 24
  • Kích thước : 32.20 MB
  • Số trang : 146
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 635
  • Số lượt xem : 4.159
  • Đọc trên điện thoại :
Introduction
Introducing Tiếng Anh 7 Friends Plus
Components of the course
Student Book at a glance
Workbook at a glance Tiếng Anh 7 Friends Plus methodology
Evaluation and testing
Tiếng Anh 7 Friends Plus Classroom Presentation Tool
Student Book contents

Teaching notes
Starter unit
Unit 1
Unit 2
Unit 3
Unit 4
Unit 5
Unit 6
Unit 7
Unit 8
Tiếng Anh 7 Friends Plus Options
Workbook answer key
Student Book audio scripts
Workbook audio scripts