Trồng Tiêu

Thể loại: Nông – Lâm – Ngư
Tác giả : Nguyễn An Dương
  • Lượt đọc : 72
  • Kích thước : 3.46 MB
  • Số trang : 53
  • Đăng lúc : 11 tháng trước
  • Số lượt tải : 20
  • Số lượt xem : 379
  • Đọc trên điện thoại :
MỤC LỤC
A. ĐẠI CƯƠNG
I Nguồn gốc và lịch sử phát triển
II. Tình hình sản xuất và tiêu thụ tiêu trên thế giới và Việt Nam
III. Giá trị sử dụng .
B. ĐẶC ĐIỂM THỰC VẬT HỌC C Y TIÊU
I. Rễ
II. Thán
III. Cành
IV. Lá
V. Hoa, trái, hột.
C. YÊU CẦU VỀ KHÍ HẬU - ĐẤT ĐAI CỦA TIÊU
I. Yêu cầu về khí hậu và thời tiết.
II. Yêu cầu về đất đai.
D. KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC
I. Thời vụ
II. Giống và kỹ thuật nhân giống tiêu
III. Chuẩn bị đất
IV. Chọn cây nọc (cây choái)
V. Cách trồng
VI. Chăm sóc
VII. Thu hoạch
VIII. Năng suất
TÀI LIỆU THAM KHẢO