Từ Điển Tranh Về Các Loài Cây

Thể loại: Sinh Học
Tác giả : Lê Quang Long
  • Lượt đọc : 6
  • Kích thước : 76.17 MB
  • Số trang : 529
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 124
  • Số lượt xem : 673
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Từ Điển Tranh Về Các Loài Cây trên điện thoại
Hướng tới kỉ niệm 50 năm thành lập Nhà xuất bản Giáo dục và thực hiện chiến lược mở rộng, phát triển sản phẩm mới, trong những năm gần đây, bên cạnh việc xuất bản, phát hành kịp thời, đồng bộ sách giáo khoa và các loại sách tham khảo phục vụ giáo dục phổ thông Nhà xuất bản Giáo dục còn rất chú trọng tổ chức biên soạn, xuất bản các bộ sách tham khảo lớn, có giá trị khoa học và thực tiễn cao, mang ý nghĩa chính trị, văn hoá, giáo dục sâu sắc, được trình bày và in ấn đẹp, gọi là sách tham khảo đặc biệt. Các sách này được xuất bản nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu giảng dạy của học sinh, sinh viên, nghiên cứu sinh, giáo viên phổ thông, giảng viên đại học, cao đẳng, dạy nghề, cán bộ nghiên cứu, cán bộ quản lí giáo dục và đông đảo bạn đọc, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, dân trí trong thời kỳ mới, giữ gìn, “xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, từng bước đưa giáo dục Việt Nam hoà nhập với thế giới. Đây là những cuốn sách nghiên cứu chủ trương, đường lối của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hoá, giáo dục ; các chuyên khảo phản ánh kết quả nghiên cứu mới: tuyển tập các công trình nghiên cứu tiêu biểu của các nhà khoa học, nhà giáo, đặc biệt là các nhà khoa học, nhà giáo đã được tặng Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh ; các sách về danh nhân văn hoá Việt Nam và thế giới ; những bộ tư liệu, thư tịch và những pho sứ cổ có giá trị lịch sử, văn hoá cao ; các sách tra cứu, những bộ từ điển tường giải tiếng Việt, các từ điển chuyên ngành, từ điển đổi dịch tiếng nước ngoài với tiếng Việt, tiếng Việt với tiếng các dân tộc anh em : các bộ sách dịch có giá trị văn hoá, khoa học, giáo dục đặc sắc có tác dụng làm tăng trưởng nhanh chóng tri thức khoa học hiện đại, thay đổi tư duy quản lí, tư duy công việc, lối sống và cách hưởng thụ văn hoá trong xã hội kinh tế tri thức.

Tham gia biên soạn mảng sách tham khảo đặc biệt là các nhà khoa học đầu ngành thuộc các lĩnh vực khác nhau, các nhà giáo, nhà quản lí giỏi, có uy tín đối với độc giả trong và ngoài nước.

Cuốn "Từ điển tranh về các loài cây" cùng với "Từ điển tranh về các con vật" đã xuất bản và "Từ điển tranh về các loài hoa"... sẽ xuất bản là một bộ sách được chọn vào mảng sách tham khảo đặc biệt này.

“Từ điển tranh về các loài cây” đề cập đến khoảng 500 loài cây, bao gồm các cây phổ biến ở Việt Nam, cây đặc biệt trên thế giới, cây có nhiều công dụng với con người, với động vật... Ngoài ra, sách còn đề cập đến một số loài cây dại, tuy không có giá trị nhiều đối với con người hay động vật, song chúng là những cây mọc ở khắp nơi trên đất nước ta, nên cũng được đưa vào nhằm thể hiện tính đa dạng của thế giới các loài cây.

Mỗi loài cây được giới thiệu tên bằng tiếng Việt, tiếng La-tinh, tiếng Anh và tiếng Pháp ; giới thiệu họ bằng tiếng Việt, tiếng La-tinh. Hầu hết các loài cây đều được giới thiệu về đặc điểm hình dạng, mùa ra hoa, nơi phân bố, tính phổ biến, tác dụng và tác hại (nếu có). Mỗi cây được minh hoạ bằng ảnh màu. Với nội dung khoa học, hình thức trình bày đẹp, hấp dẫn, hi vọng cuốn sách sẽ là một tài liệu quý giúp bạn đọc, đặc biệt là học sinh phổ thông, có thêm những kiến thức sâu rộng về các loài thực vật, thêm yêu mến môi trường xung quanh và có ý thức bảo vệ nó.

Do được biên soạn từ nhiều nguồn tư liệu khác nhau nên sách sẽ không tránh khỏi những sai sót. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc để cuốn sách hoàn chỉnh hơn ở những lần in sau.

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM