Vi Sinh - Ký Sinh Trùng

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Bộ Y Tế
  • Lượt đọc : 5
  • Kích thước : 30.07 MB
  • Số trang : 163
  • Đăng lúc : 7 tháng trước
  • Số lượt tải : 69
  • Số lượt xem : 671
  • Đọc trên điện thoại :
Thực hiện Nghị định 43/2000/NĐ-CP ngày 30/8/2000 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn triển khai luật Giáo dục, Bộ Y tế đã phê duyệt và ban hành các chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành khoa học sức khỏe. Bộ Y tế tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy - học các môn học cơ sở và chuyên môn theo chương trình mới nhằm từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo trung học Ngành Y tế.

Sách "Vi sinh - Ký sinh trùng” được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo của các ngành: Điều dưỡng Nha khoa, Điều dưỡng gây mê hồi sức, Kỹ thuật vật lý trị liệu... Kỹ thuật hình ảnh y học/Phục hồi chức năng, hệ trung học. Tuy nhiên tài liệu này còn dùng để đào tạo hệ trung học của các ngành: phục hồi chức năng, Điều dưỡng đa khoa và các ngành Điều dưỡng khác có số tiết không quá 30 tiết. Sách được biên soạn theo 9 bài học với số tiết học tương ứng với mỗi bài theo quy định của chương trình giáo dục của Bộ Y tế. Phần Vi sinh do PGS.TS. Phạm Văn Thân biên soạn. Mỗi bài đều có cấu trúc gồm: mục tiêu học tập, nội dung và tự lượng giá. Các trường cần căn cứ vào chương trình chính thức của môn học, ngành học để biên soạn bài giảng cho phù hợp với tình hình, điều kiện cụ thể của trường và địa phương.

Năm 2005, cuốn sách này được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy-học của Bộ Y tế, thẩm định. Bộ Y tế đã ban hành làm tài liệu dạy-học chính thức của Ngành Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách cần được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.

Vụ Khoa học và Đào tạo, Bộ Y tế xin chân thành cảm ơn PGS.TS. Phạm Văn Thân, PGS.TS. Lê Hồng Hinh Trường Đại học Y Hà Nội đã tham gia biên soạn cuốn sách này. Vì là lần đầu xuất bản nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các thầy, cô giáo và các học sinh để cuốn sách ngày càng hoàn thiện hơn.

VỤ KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ