Atlas Tổn Thương Bỏng Và Điều Trị

Tác giả : Nguyễn Như Lâm
  • Lượt đọc : 696
  • Kích thước : 25.52 MB
  • Số trang : 138
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 344
  • Số lượt xem : 4.148
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách trình bày cụ thể các tổn thương do bỏng gây ra, từ đó đưa ra được phương pháp điều trị thích hợp. Cuốn sách là cẩm nang hữu ích dành cho sinh viên Y khoa trong quá trình học tập và nghiên cứu của mình. Với bố cục hợp lý, cách trình bày rõ ràng, dễ hiểu, cuốn sách giúp người đọc dễ dàng áp dụng vào thực tiễn cuộc sống.