Dân tộc Chàm lược sử

Tác giả : Dohamide
  • Lượt đọc : 581
  • Kích thước : 3.03 MB
  • Số trang : 192
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 746
  • Số lượt xem : 3.179
  • Đọc trên điện thoại :
Dân tộc đã có một quá khứ hùng mạnh đó là dân tộc Chàm. Người Chàm lập quốc từ năm 192, hồi đó nước Việt Nam còn đang bị người Trung Hoa đô hộ. Đó là nước Lâm Ấp. Đến thế kỷ thứ VIII, ta thấy sử Trung Hoa dừng danh từ Hoàn Vương đề chi Vương Quốc của người Chàm. Và từ cuối thế kỷ thứ IX, ta thấy Vương Quốc Chàm được gọi là Chiêm Thành.

Người Chăm chịu ảnh hưởng rất sâu sắc của tồn giáo và học thuật của Ấn-Đô. Hiện nay từ Quảng Nam vào đến Phan Thiết, ta còn thấy nhiều tháp xây bằng gạch, rất đồ sộ còn đứng vững. Đó là những kiến trúc lần giáo của đạo Bà-La-Môn hay của đạo Phật. Có những tháp đã được xây cất từ hơn một nghìn năm nay, từ thế kỷ thứ VII. Tháp xây sau hết là ở thế kỷ XVII. Ngay từ thế kỷ thứ IV, ta đã thấy những bia do các vua Chàm dựng lên. Những bia này dùng chữ Phạn (Sanskrit) và cả chữ Chăm có nữa. Những bia, những tháp là những di tích của người Chàm. Những tài liệu đó chứng tỏ là ngày từ hồi lập quốc người Chàm đã là một nước chịu ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ.