Đông Y Thời Lịnh Bịnh Học

Thể loại: Y Học – Sức Khỏe
Tác giả : Nguyễn Đồng Di
  • Lượt đọc : 399
  • Kích thước : 5.08 MB
  • Số trang : 321
  • Đăng lúc : 3 năm trước
  • Số lượt tải : 322
  • Số lượt xem : 2.172
  • Đọc trên điện thoại :
Cuốn sách Thời Lệnh Bệnh Học là tên gọi chung của các loại bệnh chứng bốn mùa cảm mạo, do sự thanh dổi của sáu khí: phong, hàn, thử, thấp, táo, hỏa gây ra, mà sáu khí thì ký vượng theo bốn mùa, cho nên gọi là Bệnh Thời Lệnh....