Giáo trình nhập môn khoa học giao tiếp

Tác giả : Nguyễn Bá Minh
  • Lượt đọc : 32
  • Kích thước : 38.47 MB
  • Số trang : 151
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 411
  • Số lượt xem : 2.469
  • Đọc trên điện thoại :
Để góp phần đổi mới công tác đào tạo ở trường đại học, tác giả đã biên soạn giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp theo cấu trúc khúc với giáo trình truyền thống. Điểm mới của cấu trúc này là thiết kế các hoạt động, nhằm tích cực hóa hoạt động học tập của người học, kích thích óc sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề, gắn hoạt động học tập với nghiên cứu thực tiễn; tự giám sát và đánh giá kết quả học tập của bản thân; chú trọng sử dụng tích hợp nhiều phương tiện truyền đạt khác nhau, giúp cho người học dễ học, dễ hiểu và gây được hứng thú học tập.
Giáo trình Nhập môn khoa học giao tiếp hướng tới trang bị cho sinh viên các trường đại học những kiến thức cơ bản về giao tiếp và các kĩ năng giao tiếp cơ bản. Nội dung chính của tài liệu này gồm 4 chương:
Chương I. Khoa học giao tiếp và hành vi giao tiếp
Chương II. Quá trình giao tiếp và các hình thức giao tiếp
Chương III. Kĩ năng giao tiếp
Chương IV . Rèn luyện kĩ năng giao tiếp
Lần đầu tiên, tài liệu được biên soạn theo chương trình và phương pháp mới, chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Tác giả rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của bạn đọc, đặc biệt là đội ngũ giảng viên, sinh viên các trường đại học.