Kinh Tế Lượng

Thể loại: Toán Học
Tác giả : Bùi Minh Trí
  • Lượt đọc : 148
  • Kích thước : 4.49 MB
  • Số trang : 190
  • Đăng lúc : 9 tháng trước
  • Số lượt tải : 83
  • Số lượt xem : 665
  • Đọc trên điện thoại :
Kinh tế lượng là một môn khoa học trong đó áp dụng các công cụ lý thuyết kinh tế toán học và suy đoán thống kê để phân tích các vấn đề kinh tế. Nếu như kinh tế vĩ mô mô tả sự vận động của toàn bộ nền kinh tế, kinh tế vi mô mô tả hành vi của người sản xuất và tiêu dùng thì kinh tế lượng trang bị cho nhà kinh tế một phương pháp lượng hoá và phân tích sự vận động và các hành vi trên để đưa ra mô hình phù hợp nhất cho một hiện tượng kinh tế nào đó.

Chính vì vậy từ khi ra đời cho đến nay, kinh tế lượng đã đem lại cho các nhà kinh tế một công cụ đo lường sắc bén để đo lường các quan hệ kinh tế. Ngày nay phạm vi sử dụng của kinh tế lượng đã vượt quá phạm vi kinh tế, đã lan sang các lĩnh vực khác như xã hội học, vũ trụ học…

Sự đòi hỏi của kinh tế lượng trong phân tích định lượng các hiện tượng kinh tế, kiểm định sự phù hợp và độ tin cậy của các giả thiết trong quá trình hoạch định các chính sách vĩ mô cũng như ra các quyết định tác nghiệp, việc dự báo và dự đoán có độ tin cậy cao..., tất cả những điều đó đã làm cho kinh tế lượng có một vai trò ngày càng quan trọng và bản thân nó cũng không ngừng được phát triển và hoàn thiện.

Sự phát triển của máy tính điện tử trong khoa học nói chung và kinh tế lượng nói riêng đã làm tăng sức mạnh của kinh tế lượng. Chính điều này giúp các nhà kinh tế kiểm chứng được các lý thuyết kinh tế có thích hợp hay không. dẫn tới những quyết định đúng đắn đem lại hiệu quả tối ưu cho các hoạt động kinh doanh, hoạch định được các chính sách và chiến lược tốt trong kinh tế xã hội.

Khi nghiên cứu cơ sở Kinh tế lượng ta sẽ thực sự thấy say mê và hứng thú. Việc tìm hiểu phương pháp luận của Kinh tế lượng giúp chúng ta tìm được mô hình tổng quát của một hoạt động kinh tế dựa trên những bộ số liệu đầu vào, tìm ra mối quan hệ giữa các số liệu đầu vào, phân tích đánh giá để tìm ra mô hình đúng đắn và sát thực cho hoạt động kinh tế. Thông qua đó, ta sẽ biết quá trình vận động, quá trình tương tác lẫn nhau giữa các hiện tượng kinh tế, cũng như các hiện tượng khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.

Sự đòi hỏi của Kinh tế lượng trong phân tích định lượng các các hiện tượng kinh tế, kiểm định sự phù hợp và độ tin cậy của các giả thiết trong quá trình hoạch định các chính sách vĩ mô cũng như ra các quyết định tác nghiệp. việc dự báo và dự đoán có độ tin cậy cao,..., tất cả những điều đó đã làm cho Kinh tế lượng có một vai trò ngày càng quan trọng và bản thân nó cũng không ngừng được phát triển và hoàn thiện.
Nội dung Giáo trình bao gồm 6 chương:

Chương 1. Những khái niệm cơ bản và phương pháp luận của kinh tế lượng
Nêu ra những khái niệm và phương pháp luận của kinh tế lượng, đồng thời cũng nhắc lại những kiến thức về xác suất thống kê cần dùng để tính toán và kiểm định.

Chương 2. Mô hình hồi quy hai biến, ước lượng và kiểm định giả thuyết
Trong chương này, trình bày thế nào là phân tích hồi quy, nêu ra những loại số liệu thu thập được để phân tích hồi quy và sau đó đưa ra được mô hình hồi quy. Nội dung chính của chương này bước đầu làm quen với mô hình hồi quy hai biến, tạo cơ sở và tiền đề cho việc nghiên cứu mô hình hồi quy tổng quát.

Chương 3. Hồi quy bội
Đây là chương đưa ra mô hình hồi quy tổng quát, dùng phương pháp bình phương cực tiểu (BPCT) để ước lượng các hệ số của mô hình, sau đó kiểm định tỉnh xem mô hình đưa ra có phù hợp hay không?

Chương 4. Một số trường hợp mở rộng của hồi quy hội
Để ra được mô hình cho một hình thức kinh tế, người ta đã đưa ra một số giả thiết cho việc xây dựng mô hình đó. Trong chương này sẽ lần lượt nêu ra mô hình không thoả mãn một trong các giả thiết đó, cách phát hiện ra các giả thiết không phù hợp đó. Trong chương này, cũng đưa ra một số sai lầm và phát hiện một số sai lầm mắc phải khi lập mô hình.

Chương 5. Quy hoạch trực giao
Trong chương này, đưa ra những khái niệm, tính chất và cách xây dựng mô hình trực giao. Ở đây xây dựng cả mô hình trực giao cấp một và cấp hai.
Quy hoạch trực giao (QHTG) dựa trên phương pháp BPCT- chỉ khác là chủ động bố trí thí nghiệm để thu được ma trận đầu vào như ý muốn. Giúp xây dựng được và tính toán được với các mô hình nhiều biển.

Chương 6. Áp dụng mô hình hồi quy vào phương pháp ngoại suy để dự
báo
Chương này giới thiệu qua về dự bảo, đồng thời nêu ra phương pháp ngoại suy để dự báo.

Phụ lục
Phụ lục 1: Đưa vào các bảng phân vị cần dùng.
Phụ lục 2: Chương trình giải bài toán Kinh tế lượng.
Phụ lục 2: Một số kết quả tính toán trên máy tính.

Tác giả xin chân thành cảm ơn độc giả góp ý kiến để nâng cao chất lượng cuốn sách.

Hà Nội ngày 1-5–2006
Tác giả