Mở Đầu Về Lí Thuyết Xác Suất Và Các Ứng Dụng

Tác giả : Đặng Hùng Thắng
  • Lượt đọc : 9
  • Kích thước : 25.73 MB
  • Số trang : 218
  • Đăng lúc : 6 tháng trước
  • Số lượt tải : 157
  • Số lượt xem : 1.234
  • Đọc trên điện thoại :
Cho đến nay các giáo trình, sách tham khảo về Xác suất - Thống kê ở nước ta còn rất ít. Một số sách xuất bản trước đây khá lâu đã không còn phù hợp. Để đáp ứng nhu cầu về giảng dạy, học tập và ứng dụng LTXS, chúng tôi biên soạn cuốn sách này với hy vọng cuốn sách sẽ là một giáo trình có chất lượng, phục vụ cho một đối tượng đồng đảo các bạn đọc bao gồm :
1) Các bạn sinh viên cao học, đại học và cao đẳng lần đầu tiên làm quen với LTXS, muốn được trang bị những kiến thức cơ bản nhất của môn học. 2) Các cán bộ nghiên cứu, các thấy giáo ở đại học và phổ thông và tất cả những ai muốn tự học bộ môn này
Trong khi biên soạn sách này, chúng tôi đã dựa trên chương trình chuẩn về môn LTXS cho 7 nhóm ngành của Đại học Quốc gia Hà Nội, cũng như chương trình chuẩn ở các trường đại học kinh tế, kĩ thuật khác. Chúng tôi cũng đã tham khảo những sách và giáo trình mới nhất về Xác suất của một số nước phát triển.
Phần lớn nội dung cuốn sách đã được chúng tôi thử nghiệm giảng dạy nhiều lần cho sinh viên các khoa Toán, Tin, Hóa, Địa, Sinh, Y.
Để giúp các bạn sinh viên không phải thuộc ngành Toán và các bạn tự học dể lĩnh hội, chúng tôi đã cố gắng lựa chọn các phương pháp trình bày thật dễ hiểu. Các chứng minh dài được bỏ bớt, dành chỗ cho nhiều thí dụ cụ thể để giúp bạn đọc nắm vững lí thuyết hơn, đồng thời qua đó bước đầu thấy được khả năng ứng dụng rộng rãi của LTXS. Những thí dụ này cũng đóng vai trò như những bài toán chọn lọc để độc giả lấy làm mẫu khi giải các bài tập ở cuối chương. Cuốn sách có gần 100 thí dụ