Ngữ pháp tiếng anh căn bản

Tác giả : Lê Dũng
  • Lượt đọc : 42
  • Kích thước : 20.68 MB
  • Số trang : 202
  • Đăng lúc : 2 tháng trước
  • Số lượt tải : 148
  • Số lượt xem : 600
  • Đọc trên điện thoại :
  • Đọc Ngữ pháp tiếng anh căn bản trên điện thoại
Chúng ta muốn xây nhà cần phải có vật liệu và biết phương pháp để Cay ,xây. Để đọc và viết được một ngoại ngữ như tiếng Anh, chúng ta cần phải nắm được một số lượng từ nhất định (vật liệu) và phương pháp sắp đặt chúng (ngữ pháp hay văn phạm), đó là chưa kể đến những yếu tố khác cần phải có để có thể có được một năng lực giao tiếp thật sự.
Vật liệu chúng ta đã nói đến chính là từ vựng của một ngôn ngữ, số lượng từ đòi hỏi ít hay nhiều tùy theo yêu cầu về trình độ của người học. Điều quan trọng là người học phải phân biệt được từ vựng ấy theo từng loại với những tính chất riêng biệt, giống như người thợ xây phái phân biệt giữa gạch và ngói, gạch xây tường và gạch lót nền vậy. Người học phải biết phân biệt từ vựng theo từng loại: danh từ, động từ, tính từ, trạng từ, giới từ ... và biết vị trí của mỗi loại trong câu.
Mục đích của việc học mẫu câu (sentence patterns) là giúp người học diễn đạt ý tưởng của mình (nói hay viết) bằng cách sắp xếp các từ vào vị trí thích hợp của chúng thông qua các mẫu câu đã học. Tiếng Anh thường chứa những cấu trúc cú pháp đồng nhất với tiếng Việt...