Những bí mật về thế giới Thực Vật

Tác giả : Tuấn Minh
  • Lượt đọc : 722
  • Kích thước : 0.64 MB
  • Số trang : 114
  • Đăng lúc : 2 năm trước
  • Số lượt tải : 491
  • Số lượt xem : 2.819
  • Đọc trên điện thoại :
Trên thế giới có bao nhiêu loài thực vật Thực vật và động vật, loài nào nhiều hơn?
Tại sao cấu tạo về hình thái tế bào ở các bộ phận của thực vật khác nhau?
Bạn có biết tính đa dạng của sinh vật không?
Ở Nam Cực và Bắc Cực có thực vật không?
Làm cách nào để phân biệt thực vật và động vật?
Thế nào gọi là động vật bậc cao? Thực vật bậc thấp? Thực vật bao tử ?
Tại sao có nhũng thực vật gọi là “Hoá thạch sống”?
Lá thực vật có hoạt động ngủ và hoạt động hướng sáng không?
Tại sao một số loài thực vật lại có thể phát quang?
Trên thế giới có thực vật nào không rễ, không lá không?
Bạn có biết thực vật trường thọ nhất và đoản thọ nhất trên thế giới không?
Tại sao trên các biển tên cây trong công viên lại thường ghi chú bằng tiếng la tinh?
Bạn đã gặp thực vật biết bơi chưa?
Tại sao gọi "Giảo cổ lan" là "nhân sâm phương Nam"?
Tại sao khi "Thuỷ triều đỏ" dâng lên, một lượng lớn các loài cá biển, sò ốc bị chết?
Tại sao lại có loài thực vật sinh sống trên thân cây khác?
Đông trùng hạ thảo là sâu hay là cỏ?
...v.v...