Sách giáo viên Giáo dục công dân 6 - Cánh diều

Thể loại: Lớp 6 ;Giáo dục
Tác giả : Trần Văn Thắng
  • Lượt đọc : 1
  • Kích thước : 16.21 MB
  • Số trang : 106
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 78
  • Số lượt xem : 1.792
  • Đọc trên điện thoại :
PHẦN THỨ NHẤT
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHƯƠNG TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

PHẦN THỨ HAI
HƯỚNG DẪN DẠY HỌC CÁC BÀI CỤ THỂ

Bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ
Bài 2: Yêu thương con người
Bài 3: Siêng năng, kiên trì
Bài 4: Tôn trọng sự thật
Bài 5: Tự lập tính biểu
Bài 6: Tự nhận thức bản thân
Bài 7: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ con người
Bài 8: Ứng phó với các tình huống nguy hiểm từ thiên nhiên
Bài 9: Tiết kiệm
Bài 10: Công dân nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Bài 11: Quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân Việt Nam
Bài 12: Quyền trẻ em