Bố cục kiến trúc công trình công nghiệp

Tác giả : Nguyễn Nam
  • Lượt đọc : 189
  • Kích thước : 6.14 MB
  • Số trang : 119
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 112
  • Số lượt xem : 869
  • Đọc trên điện thoại :
Trong thiết kế và thi công các công trình công nghiệp hiện nay, phần lớn các công trình dành phần ưu tiên cho các yêu cầu về lợi ích kinh tế và chức năng sử dụng, chưa thực sự quan tâm tới các vấn đề về bố cục kiến trúc và thẩm mỹ của các công trình công nghiệp, dẫn đến nhiều công trình công nghiệp đơn điệu, thiếu bản sắc không đáp ứng được các yêu cầu của xã hội đòi hỏi ngày càng cao trong cơ chế thị trường, cũng như trở thành lực cản trong việc tổ chức các không gian đô thị theo hướng xanh-sạch-đẹp, ảnh hưởng lớn tới thẩm mỹ đô thị. Điều này đòi hỏi phải nâng cao chất lượng thẩm mỹ của các công trình công nghiệp, tương xứng với quá trình phát triển mạnh mẽ của kinh tế đất nước.
Cuốn sách Bố cục kiến trúc công trình công nghiệp mong muốn tìm kiếm một số giải pháp tổ chức kiến trúc quy hoạch có khả năng thích hợp với các đặc điểm riêng có tính đặc thù của các công trình công nghiệp, nhằm góp phần nâng cao chất lượng thẩm mỹ của các công trình xây dựng công nghiệp đồng thời đem lại tính bản sắc và nét nhân văn đối với các công trình kiến trúc công nghiệp được xây dựng nhằm tạo ra các không gian sản xuất đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người lao động.
Xã hội ngày càng phát triển, người lao động có trình độ ngày càng cao, nhu cầu đòi hỏi phải nâng cao chất lượng môi trường lao động là một xu hướng tất yếu trong thiết kế và xây dựng các công trình công nghiệp. Chúng tôi hy vọng cuốn sách nhỏ này có thể giúp ích phần nào cho người thiết kế cũng như sinh viên kiến trúc khi làm việc với các công trình kiến trúc công nghiệp.