Sài Gòn Mậu Thân 1968

Thể loại: Chính Trị ;Lịch Sử
Tác giả : Phan Xuân Biên
  • Lượt đọc : 13
  • Kích thước : 61.86 MB
  • Số trang : 609
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 222
  • Số lượt xem : 1.359
  • Đọc trên điện thoại :
Địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, vốn là địa bàn trọng điểm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, từ năm 1975 đến nay đã có nhiều cuộc hội thảo, nhiều cuộc tọa đàm, nhiều công trình nghiên cứu bàn về cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, phân tích các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Điển hình như tháng 12 năm 1986, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị tổng kết các chiến dịch năm 1968; năm 1998, nhân dịp kỉ niệm 30 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân, cùng với cuộc hội thảo khoa học của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh (nay là Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố Hồ Chí Minh) được tổ chức tại Bảo tàng cách mạng thành phố Hồ Chí Minh là cuộc hội thảo toàn quốc do Thành ủy - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam - Bộ Quốc phòng tổ chức bàn về “cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968” tại hội trường Thống Nhất; và mới đây, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 7 và Viện Nghiên cứu Xã hội thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cuộc tọa đàm khoa học “Kỷ niệm 40 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968 - 2008)".
Dựa trên kết quả của các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học và những công trình nghiên cứu, tổng kết về “cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968", chúng tôi bước đầu tập hợp các bài viết, báo cáo, tham luận khoa học và in thành cuốn sách “Sài Gòn Mậu Thân 1968”. Hy vọng rằng cuốn sách sẽ cung cấp thêm những cứ liệu khoa học để bạn đọc nhìn nhận, đánh giá đầy đủ hơn, sâu sắc hơn, có sức thuyết phục hơn về “sức mạnh Phù Đổng” của dân tộc ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, về nguyên nhân thắng lợi, tầm vóc, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm về chỉ đạo chiến lược và nghệ thuật quân sự của Đảng ta, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống, khơi thổi lòng yêu nước, hun đúc niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, lòng trung thành vô hạn với Tổ quốc cho thế hệ trẻ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay.