Tuyển tập từ vựng trọng tâm tiếng anh 8

Thể loại: Lớp 8 ;Tiếng Anh
Tác giả : Hoàng Thạch
  • Lượt đọc : 349
  • Kích thước : 1.30 MB
  • Số trang : 45
  • Đăng lúc : 1 năm trước
  • Số lượt tải : 119
  • Số lượt xem : 1.050
  • Đọc trên điện thoại :
UNIT 1. MY FRIENDS
UNIT 2. MAKING ARRANGEMENTS
UNIT 3. AT HOME
UNIT 4. OUR PAST
Unit 5: STUDY HABITS
UNIT 6: THE YOUNG PIONEERS CLUB
UNIT 7: MY NEIGHBORHOOD
UNIT 8: COUNTRY LIFE AND CITY LIFE
UNIT 9: A FIRST AID COURSE
UNIT 10: RECYCLING
UNIT 11: TRAVELING AROUND VIETNAM
UNIT 12: A VACATION ABROAD
UNIT 13: FESTIVALS
UNIT 14: WONDERS OF THE WORLD
UNIT 15: COMPUTERS
UNIT 16: INVENTIONS