Lễ Nghi Thường Thức

Tác giả : Dương Thu Ái
  • Lượt đọc : 15
  • Kích thước : 50.93 MB
  • Số trang : 303
  • Đăng lúc : 5 tháng trước
  • Số lượt tải : 137
  • Số lượt xem : 762
  • Đọc trên điện thoại :
Thế nào là lễ nghi?
Nói một cách đơn giản, lễ nghi chính là lễ tiết và nghi thức. Mở rộng ra để nói, lễ nghi chính là những lễ tiết ở trong công tác và đời sống mà mọi người cần phải tuân theo, nó là một loại quy phạm do mọi người quy định ra rồi trở thành tục lệ, đó là những tiêu chuẩn đạo đức tối thiểu yêu cầu mọi người cùng phải tuân thủ để duy trì cuộc sống bình thường. Trong xã hội, đó là những chuẩn tắc cố định do mọi người chung sống và giao tiếp lâu dài rồi dần dần hình thành những phương thức được coi là phong tục, tập quán và truyền thống... Đối với cá nhân, lễ nghi là sự thể hiện về trình độ tư tưởng đạo đức, sự tu dưỡng văn hoá và năng lực giao tiếp của mỗi người. Đối với xã hội, lễ nghi là sự phản ánh trực quan về trình độ văn minh, thời thượng đạo đức và tập quán sinh hoạt của một quốc gia.