Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 87: Hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 01-7-2014 nhưng đến ngày 01-7-2014 chưa giải quyết xong thì sẽ do cơ quan nào xử lý?

Trả lời:
Theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 17  Thông tư số 76/2014/TT-BTC, hồ sơ đề nghị xác định nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 01-7-2014 thì cơ quan đó tiếp tục chủ trì thực hiện.

Bình luận