Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 68: Trách nhiệm của cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai trong việc xác định và tổ chức thu tiền sử dụng đất được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, cơ quan Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm xác định địa điểm, vị trí, diện tích, loại đất, mục đích sử dụng đất, thời điểm bàn giao đất thực tế (đối với trường hợp được giao đất trước ngày Luật đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành) làm cơ sở để cơ quan Thuế xác định tiền sử dụng đất phải nộp.

Bình luận