Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 80: Hồ sơ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc diện hộ nghèo được quy định như thế nào?

Trả lời:
Theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC, hồ sơ miễn  hoặc  giảm  tiền sử dụng đất đối với trường hợp thuộc diện  hộ  nghèo gồm:
-    Đơn đề nghị được miễn, giảm tiền sử dụng đất; trong đó ghi rõ: diện tích, lý do miễn, giảm;
-    Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về hộ nghèo theo quy định của Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội;
-    Các giấy tờ có liên quan về thửa đất (nếu có).

Bình luận