Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 84: Thời điểm nộp hồ sơ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất của tổ chức kinh tế được quy định như thế nào?

Trả lời:
Thời điểm nộp hồ sơ miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất của tổ chức kinh tế được hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều 15 Thông tư số 76/2014/TT-BTC như sau: Trong thời hạn tối đa là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức kinh tế phải nộp hồ sơ đề nghị miễn, giảm tiền sử dụng đất đến cơ quan Thuế nơi có đất.

Bình luận