Trang chủ

Hỏi - Đáp Pháp Luật Về Thu Tiền Sử Dụng Đất

Câu hỏi 45: Người sử dụng đất có đương nhiên được hưởng ưu đãi chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất hay không?

Trả lời:
Theo quy định tại khoản 6 Điều 10 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP, người sử dụng đất chỉ được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền sử dụng đất sau khi thực hiện các thủ tục để được miễn, giảm theo quy định1.
1. Tham khảo các câu hỏi tại: II. Thủ tục hành chính về xác định kê khai, nộp tiền sử dụng đất.

Bình luận