Trang chủ

Góp mặt cho đời

Học cách thất bại

Nếu bạn thi thố để tranh đua và rồi thất bại, bạn sẽ phản ứng ra sao?Có một lần tôi đã phản ứng không hay.
Người bạn thân nhất đã tranh đua với tôi để giành chức chủ tịch học sinh đoàn của trường trung học.
Anh ta đắc cử.
Tôi đã không nhìn nhận sự việc đúng mực.
Tôi là một kẻ thất bại cay cú.
Nhiều ngày trôi qua và tôi đã đi tìm anh bạn, nhìn thẳng vào mắt anh ta để chúc mừng.
Sự chậm trễ ấy đã để lại một dấu ấn không hay cho tôi và tôi đã học được một bài học mà tôi
không bao giờ quên.
Trên đời này không có chỗ cho những kẻ thất bại trong tệ hại.

Bình luận