Trang chủ

Góp mặt cho đời

Tạo ra sự thay đổi mà mình muốn

Khi Mary trở thành một thành viên của phong trào phụ nữ tại Hoa Kỳ tìm kiếm vị trí lãnh đạo các tổ chức, tinh thần lạc quan và khả năng chú trọng vào viễn cảnh tương lai là điều thiết yếu giúp cô.
Thay vì xem mình như một phụ nữ đóng vai trò hình thức, cô đã xem các giao tiếp trong hội đồng quản trị là cơ hội để tạo ra sự thay đổi mà mình muốn.
Cô đã làm việc tích cực, chứng minh rằng mình chuyên cần và thông minh và chiếm được sự nể trọng của đồng nghiệp.

Bình luận