Trang chủ

Góp mặt cho đời

Trân trọng niềm tin

Tính cách là cây xanh.
Thanh danh là bóng mát.
- Abraham Lincoln.
Một số bài học khắc sâu nhất trong đời lại chính là những bài học đau đớn nhất.
Lúc còn học đại học, một người bạn đã tin tưởng tâm sự với tôi một chuyện rất riêng tư và quan trọng đối với anh ta.
Anh ta dặn tôi không kể chuyện đó với bất kỳ ai.
Và tôi đã không giữ lời.
Nhưng câu chuyện ấy lại hứng thú đến mức tôi không thể cưỡng nổi và lại đi tiết lộ cho người khác.
Và chẳng mấy chốc câu chuyện thầm kín của bạn tôi chẳng còn là điều bí mật hoàn toàn nữa.
Hậu quả là tôi đã mất đi một người bạn.
Và tôi đã học được một bài học quan trọng: một sự cam kết không cần phải viết ra trên giấy trắng mực đen hoặc mở miệng thốt rằng “tôi hứa” thì mới có giá trị.
Ngay cả những lời hứa thân tình cũng phải được tôn trọng.
Nhiều người trong chúng ta thường cam kết một cách quá dễ dãi.
Nếu bạn không định giữ kín một điều bí mật, hoặc không định tham gia một dịp nào đó theo đúng lời hứa, thì đừng hứa hẹn điều đó.
Làm người đáng tin cậy là một điều quan trọng.

Bình luận