Trang chủ

Góp mặt cho đời

Lưu truyền ý thức

Tôi cho rằng con cái chúng tôi đã có được nền tảng ý thức phục vụ cộng đồng một phần nhờ quan sát mẹ chúng.
Chẳng hạn, Libby và Trey còn nhớ cảnh tượng đứng ở một góc đường với mẹ vào ngày bầu cử để cầm biểu ngữ cổ vũ cho một chiến dịch tuyển quân ở học đường mà tôi lãnh đạo.
Trey vẫn còn nhớ đã theo bước Mary và tôi trong các chiến dịch chính trị.
Và nhớ những lúc ngồi ăn tối nghe mẹ hỏi: “Con sẽ dành ra bao nhiêu tiền để tặng cho hội từ thiện Salvation Army vào kỳ Giáng sinh này?”

Bình luận