Trang chủ

Bí mật Toán học

Ý nghĩa của việc gieo đồng tiền xu

Bạn đã từng chơi trò gieo đồng tiền xu bao giờ chưa? Khi có một vấn đề gì không biết giải quyết như thế nào, người ta thường tung đồng tiền xu để dựa vào quyết định của ông trời. Nếu bạn tỷ mỉ ghi lại kết quả mỗi lần tung đồng tiền xu, sau rất nhiều lần, bạn sẽ thấy số lần đồng tiền xu xuất hiện mặt phải lên trên và mặt trái lên trên đều gần như nhau, tại sao lại như vậy?

Chúng ta gọi một lần tung đồng xu là một lần thí nghiệm, trước khi tung gieo đồng xu, chúng ta không biết kết quả sẽ như thế nào, nhưng chúng ta có thể dùng toán học để giả thiết tất cả các kết quả có thể xuất hiện, sau đó tổng kết kết quả xem xem có tính. quy luật hay không.

Giả sử “dương” thể hiện mặt phải đồng xu hướng lên trên, “âm” thể hiện mặt trái đồng xu hướng lên trên. P (dương) thể hiện khả năng mặt phải đồng xu hướng lên trên (toán học gọi là xác suất), P (âm) thể hiện khả nặng mặt trái đồng xu hướng lên trên.

Khi làm một lần, thí nghiệm : P (dương) = P (âm) = 0,5 bởi vì một lần tung đồng xu chỉ có hai khả năng, mặt phải hướng lên trên hoặc mặt trái hướng lên trên, mỗi cái chiếm 1/2.

Làm thí nghiệm 2 lần, có thể xuất hiện 4 khả năng, lần lượt là (dương, dương), (dương, âm), (âm, dương), (âm, âm). Vậy thì P (dương = 2 lần) = 0,25 cho thấy khả năng mặt phải xuất hiện hai lần là 1/4 = 0,25, tổng cộng có 4 kiểu tổ hợp. P (dương - 1 lần) = 0,5 khả năng mặt phải chỉ xuất hiện một lần là 2/4 = 0,5. P (dương = 0 lần) = 0,25 tức (âm, âm) ở trường hợp này, mặt phải không xuất hiện lần nào.

Từ các số liệu trên cho thấy việc tung đồng xu 2 lần thì khả năng lớn nhất mà mỗi mặt đồng xu xuất hiện 1 lần là 0,5 còn những tình huống khác chỉ có 0,25. Tương tự như vậy, nếu làm thí nghiệm 10. 000 lần, khả năng mặt phải xuất hiện 4800 lần đến 5200 lần là 99,54%, cũng tức là gần xấp xỉ 100% rồi, mặt phải xuất hiện khoảng 5000 lần, như vậy cơ hội mặt trái xuất hiện cũng gần như vậy.

Khi thí nghiệm đến 10. 000 lần, chúng ta có thể có được quy luật tổng kết là, sau nhiều lần tung đồng xu, số lần xuất hiện mặt phải và mặt trái về cơ bản là như nhau.

Những bạn nhỏ thích bóng đá đều biết rằng trước khi thi đấu trọng tài có đồng xu để quyết định xem đội bóng nào chọn sân bên nào và giao bóng trước, vậy với một đội bóng tham dự nhiều lần thi đấu thì số lần chọn mặt trước và mặt sau đồng tiền xu cũng gần như nhau, do đó cách tung đồng xu sẽ rất công bằng sau nhiều lần sử dụng.

Bình luận