Trang chủ

Bí mật Toán học

Mã ASCII là gì?

Bạn đã nghe nói đến mã ASCII chưa? nó là một loại mã trao đổi thông tin tiêu chuẩn quốc tế, ASCII là cách viết tắt chữ đầu của tên tiếng Anh (American Standard Code for Information Interchange). Loại mã này được Uỷ ban tiêu chuẩn trao đổi thông tin Mỹ đưa vào sử đụng đầu tiên, sau đó nó được sử dụng rộng rãi và đã phát triển thành một loại mã tiêu chuẩn quốc tế trong ngành máy tính và thông tin số.

Mã ASCII dùng làm gì? Nó chuyên dùng cho biểu thị ký hiệu. Ký tự và ký hiệu là một bộ phận lớn trong số liệu được máy tính lưu giữ và xử lí, nhất là trong hệ thống làm việc tự động hoá, có lúc chúng ta cần nhập các tài liệu hồ sơ như tên, tuổi nghề nghiệp... , phải đánh số, phân loại; phải làm biểu lương v. v. . , những cái này phải dùng các ký hiệu không số, vậy sẽ thể hiện trong máy tính như thế nào? Ví dụ, ký hiệu chữ cái tiếng Anh: A, B, C... . , Z; a, b, c,... y, z; ký hiệu chuyên dùng: $ @ , #, +, - , /, =,”... v. v...

Những ký hiệu này không thể trực tiếp nhập vào máy tính được trước tiên phải mã hoá cho chúng, sau khi chuyển sang hệ số nhị phân (cũng gọi là số hoá) mới có thể xử lí được, mã ASCII chính là một trong những phương pháp để thực hiện việc mã hoá này.

Mã ASCII dùng 7 đơn vị trong hệ số nhị phân biểu thị một ký hiệu, lại thêm một đơn vị gọi là số hiệu nghiệm (sổ thông tin kiểm tra sai sót) như vậy thành 8 đơn vị, mà trong máy tính một byte chính là 8 đơn vị, cho nên, mã ASCII vô cùng có lợi cho việc xử lí và truyền tải thông tin của máy tính.

Trong rất nhiều sách máy tính, người ta đều cung cấp bảng mã ASCII, ví dụ mã ASCII của ký tự A là 1000001, mã ASCII của ký tự 6 là 010110, mã ASCII của ký tự 10 là 0101011, mã ASCII của ký tự # là 0100011.

Có mã ASCII rồi, thì có thể chuyển đổi ký tự và ký hiệu thành số liệu ký tự hệ số nhị phân; mà mã BCD có thể chuyển đổi số hệ số thập phân dùng trong tính toán thành số liệu số hệ số nhị phân. Như vậy, qua một số trình tự dịch đặc thù, máy tính có thể đọc hiểu ngôn ngữ của chúng ta, tiến hành các bước công việc tiếp theo.

Bình luận