Trang chủ

Bí mật Toán học

Làm sao để lấy được vòng bạc?

Ba-Y là kẻ nhỏ nhen nổi tiếng. Ông ta thuê La-đin làm công một tuần (7 ngày), sau đó ông ta lấy ra một chuỗi vòng bạc có 7 chiếc vòng nhỏ móc xích với nhau mà nói với La-đin : mỗi ngày sẽ trả công cho anh bằng một chiếc vòng bạc nhỏ. “Kẻ hà tiện cũng chịu đưa ra tiền công giá trị thế này ư?” La-đin có chút nghi ngờ.

Sự rộng rãi của Ba-Y tất nhiên là có điều kiện, ông ta nói : Chuỗi vòng bạc này chiếc nọ lồng vào chiếc kia, anh chỉ được bứt ra một chiếc vòng trong đó, phải nghĩ cách làm sao mỗi ngày lấy được một vòng, nếu anh không làm được thì coi như công toi. La-đin cảm thấy rất khó chịu nhưng anh ta vẫn ở lại thử xem sao.

La-đin làm xong ngày thứ nhất, đã đến lúc đi một chiếc vòng bạc nhỏ rồi. Nhưng nên bứt chiếc vòng thứ mấy trước, mới có thể đảm bảo về sau mỗi ngày lấy đi được một vòng? La-đin quyết đinh tìm A-pa-tin nhờ giúp, A-pa-tin nói : Anh nên bứt chiếc vòng thứ 3 trước để lấy tiền công của ngày thứ nhất. La-đin làm theo lời của A pha tin bứt lấy đi chiếc vòng thứ ba.

Buổi tối ngày thứ hai, sau khi làm xong việc, La-đin mang chiếc vòng đơn đến chỗ Ba-Y đổi lấy hai vòng. Buổi tối ngày thứ ba, La-đin lại lấy lại chiếc vòng đơn đó về. Bốn ngày sau đó La-đin làm theo lời của A-pa-tin, chia thành bảy ngày mà lấy đi bảy chiếc vòng. Anh đã lấy vòng như thế này :

Ngày thứ tư : một vòng đơn, hai vòng dính liền đổi lấy bốn vòng dính liền Ngày thứ năm : lấy thêm một vòng đơn

Ngày thứ sáu : một vòng đơn đổi lấy hai vòng dính liền Ngày thứ bảy : lấy nốt vòng đơn còn lại

Tham lam như Ba-Y cũng đành mở to mắt mà nhìn La-đin lấy đi cả vòng bạc, Apatin thông minh lại thắng.

Vấn đề này trong toán học gọi là vấn đề phân chia trong hình học, khéo lấy vòng đơn là vấn đề đơn giản nhất trong phân chia hình học.

Bình luận