Trang chủ

Bí mật Toán học

Trong tình huống không có bất kỳ một thiết bị đo nào trong tay, bạn có thể đoán ra khoảng cách giữa bạn và người đi trên bờ bên kia?

Có một câu hỏi như thế này : Có một người đi dọc theo bờ bên kia sông, chúng ta có thể thấy rõ được bước đi của anh ta. Bây giờ muốn bạnứng ở bờ bên này để đo được khoảng cách giữa hai người (giá trị gần đúng cũng được), mà trong tay không có bất kỳ một thước đo nào, bạn có làm được không?

Bạn tuy không có thiết bị đo, nhưng có tay và mắt, thế đã đủ rồi.

Đưa thẳng cánh tay của bạn hướng về phía người đi bộ ở bờ bên kia, giả định người đó đi theo hướng tay phải của bạn, nhắm mắt trái lại, chỉ dùng một mắt bên phải, ngược lại thì dùng mắt trái, nhìn qua đầu ngón tay cái giơ lên, đúng lúc người kia đi vào chỗ bị ngón tay cái che mất, lập tức nhắm con mắt vừa nhìn theo ngón cái lại, mở con mắt bên kia ra, bạn sẽ thấy người kia dường như bước lùi lại một đoạn; lúc này cần chú ý đếm số bước mà người đó đi, đợi đến khi anh ta bước vào chỗ bị ngón cái che mất lần thứ hai, bạn có thể dùng các số liệu có giá trị tương đối để đo của khoảng cách giữa bạn và anh ta.

Bây giờ nói rõ một chút làm thế nào để dùng những số liệu này? Giả định A và B là hai con mắt của bạn, M là điểm dựng lên của ngón tay mà cánh tay duỗi thẳng, điểm A là vị trí thứ nhất của người bộ hành, điểm B là vị trí thứ hai. Thế thì tam giác A'B'M và ABM đồng dạng (bạn nên đứng đối mặt với người kia, cố gắng khiến cho A'B' và phương hướng người bên bờ bên kia đi theo hình bình hành).

Vì vậy BM/B'M = AB/A'B'; trong đó B'M là chiều dài cánh tay bạn duỗi ra, A'B' là khoảng cách giữa hai con ngươi mắt của bạn, AB cũng có thể tính ra được từ số bước chân của người đi bộ bạn đã đếm được (bình quân mỗi bước khoảng 3/4 m), từ đó chúng ta được giá trị của MB.

Giả thiết khoảng cách giữa hai con ngươi mắt là A'B' = 6cm, BM là chiều dài cánh tay 60cm, người đi bộ đi từ A sang B tổng cộng 14ước, thế thì khoảng cách giữa bạn và anh ta sẽ là : MB = AB x B'M/A'B'=14 x 60/6 =140 bước =105m.

Tốt nhất là nên đo ra khoảng cách con ngươi mắt và khoảng cách từ mắt đến điểm đầu ngón tay cái dựng lên khi duỗi cánh tay, như vậy, ghi chắc lại tỉ lệ giữa hai người, thì luôn luôn có thể đoán biết được khoảng cách của vật thể mà ta không phải đến gần. Lúc đó chỉ cần lấy AB nhân với tỉ lệ của khoảng cách này là được. Thông thường mà nói, đại đa số B'M/A'B' của người bằng khoảng trên dưới 10.

Bình luận