Trang chủ

Bí mật Toán học

Bạn có biết về giải thưởng Feirzi không?

Giải thưởng Feirzi là giải thưởng toán học và có uy tín lớn nhất trên thế giới.

Cũng giống như các loại giải thưởng Nobel, giải Oscar, Feirzi cũng là tên một người. ông là nhà toán học người Canada, sinh vào năm 1863, mất vào năm 1932. Mặc dù ông không có danh tiếng lừng lẫy như các nhà toán học Newton, Cauchy, Euler nhưng về phương diện nghiên cứu, tổ chức giao lưu giữa các nhà toán học ông lại có rất nhiều công lao. Năm 1924, trong hội nghi các nhà toán học quốc tế lần thứ 7 tổ chức tại Toronto, Feirzi đề nghị thiết lập một giải thưởng toán học lấy từ kinh phí còn lại của đại hội; ông cũng lập di chúc để lại di sản của mình cống hiến cho một phần của tiền thưởng. Đề ghi nhớ và tán dương công lao của Feirzi, hội nghị quốc tế đã đặt tên cho giải thưởng toán học này là “giải thưởng Feirzi”.

Năm 1936, tại đại hội các nhà toán học quốc tế lần thứ 10 tổ chức tại Oslo, giải thưởng Feirzi lần đầu tiên được trao cho nhà toán học trẻ gốc Phần Lan quốc tịch Mỹ là Erfus và nhà toán học người Mỹ Dogerasi. Trong những lần tiếp theo của hội nghị toán học quốc tế, chương trình nghị sự đầu tiên của hội nghị chính là tuyên bố danh sách người được giải thưởng Feirzi, các nhà toán học cũng có thể thấy tự hào vì giành được giải thưởng này. Cho đến ngày nay, mọi người đều nhất trí công nhận rằng, giải Feirzi là một trong những giải thưởng có uy tín cao nhất trong ngành toán học, cũng có thể gọi là “giải Nobel của ngành toán học”.

Những nhà toán học đã từng đạt giải Feirzi đến nay đã có vài chục người, trong đó có nhà toán học người Mỹ gốc Hoa Khưu Thành Tương, ông ta đã vinh dự đạt giải Feirzi vào năm 1982, quả thật là đáng tự hào và đáng khâm phục.

Giải thưởng Nobel là giải thưởng được cả thế giới công nhận và có uy tín cao, mặc dù có rất nhiều giải thưởng cho các lĩnh vực khác nhau nhưng lại không hề có giải thưởng dành cho toán học. Vậy thì ngoài giải thưởng Feirzi ra còn có giải thưởng toán học nào khác nữa không? Vẫn còn một giải thưởng nữa cũng rất có uy tín, đó là giải thưởng “Volfu”, nhà toán học nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa - giáo sư Trần Tỉnh Thân vào năm 1984 đã được nhận giải thưởng này.

Bình luận