Trang chủ

Bí mật Toán học

Số Arập có phải là do người Arập sáng tạo ra?

Các số 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 là những số mà chúng ta đều quá quen thuộc, chúng là những ký hiệu số học cơ bản nhất, cả thế giới đều dùng chung, chúng ta gọi chúng là những số Arập. Lẽ nào những số này là do người Arập sáng tạo ra?

Thực ra, số Arập hoàn toàn không phải là do người Arập sáng tạo ra mà là do người Ấn Độ sáng tạo ra. Cách đây khoảng 1500 trước, người Ấn Độ đã dùng một kiểu chữ đặc biệt để biểu thị số. Những chữ số này tổng cộng là 10, hơn nữa rất đơn giản, chỉ cần vẽ 1 nét hoặc 2 nét là được những chữ số này chính là ký hiệu nguyên thuỷ của chữ số Arập ngày nay.

1 ├   Γ Σ Δ ┐ ˇ ^ 9

Sau đó, đo sự đi lại buôn bán giữa phương Đông và phương Tây ngày càng nhiều lên, nền kinh tế phát triển thúc đẩy sự giao lưu văn hoá cho nên chữ số của Ấn Độ cũng được du nhập vào Tây Ban Nha.

Vào thế kỷ 8, người Tây Ban Nha và người Arập xảy ra chiến tranh, người Arập thâm nhập vào Tây Ban Nha thấy kiểu chữ số này rất đơn giản dễ học nên đã học và đem về nước mình. Sau đó, nó lại được du nhập  vào châu Âu. Vào thế  kỷ 10, chữ số Arập xuất hiện ở châu Âu như  thế  này : 1 2 δ O 9 7 0, như vậy có thể thấy lúc này người ta đã dùng đến ký hiệu số 0 rồi.

Trong quá trình sử dựng chữ số Arập, con người không ngừng cải tiến chúng, và đến thế kỷ thứ 14, chữ số mà ở châu Âu thường dùng đã gần giống với số ngày nay mà chúng ta sử dụng :

1 2 3 x 7 6 7 8 9 0

Bạn thấy không ngoại trừ số 4 và số 5, các số khác đều đầy đủ cả rồi.

Do số  Arập đơn giản dễ học hơn số của Trung Quốc, La Mã cho nên chúng nhanh chóng được truyền bá rộng rãi và đến nay đã thông dụng trên toàn thế giới.

Bình luận